OFERTA

Biuro rachunkowe BT Service z siedzibą w Koszalinie oferuje kompleksowe usługi księgowe oraz usługi administracyjne dla każdej firmy. Pracując z nami możesz nie zatrudniać administracji w swojej firmie. Długoletnia obecność naszej firmy na rynku, doświadczenia zdobyte podczas współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi daje nam podstawy do sprawnych działań dla potrzeb naszych klientów. Nasza oferta skierowana jest do podmiotów chcących skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie oferowanych przez nas usług księgowych i administracyjnych.

ZAPEWNIAMY RÓWNIEŻ OBSŁUGĘ FIRM W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

USŁUGI KSIĘGOWE

• prowadzenie pełnej rachunkowości – Księgi Handlowe
• prowadzenie ewidencji uproszczonej – Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• prowadzenie ewidencji uproszczonej – ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej
• sporządzanie oraz składanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych wymaganych przepisami (VAT-7, VAT-UE, CIT, PIT, inne)
• sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat oraz sprawozdań finansowych
• sporządzanie raportów/informacji statystycznych
• sporządzanie zeznań rocznych ( PIT 36, PIT 37, PIT 28, inne)
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych
• rozliczanie księgowe zadań inwestycyjnych, budowy nowych obiektów, przebudowy
• pomoc i współpraca z naszymi doradcami podatkowymi

USŁUGI KADROWE ORAZ ZUS

• sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
• kompleksowa usługa Kadry Płace ZUS
• prowadzenie kartotek pracowników (dokumenty pracownicze, urlopy, świadectwa pracy)
• sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS i wysyłka drogą elektroniczną
• obsługa rozliczeń ZUS
• obsługa rozliczeń ZFŚS

USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ I BIUROWEJ

• fachowe wsparcie w zakresie dopełnienia wszelkich formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej
• wsparcie w zakresie aktualizacji danych Państwa firm w KRS, REGON, CEIDIG
• obsługę administracyjno-biurową Państwa firmy (odbiór i wysyłka korespondencji, archiwizacja danych, redagowanie pism)
• zapewnienie doradztwa prawnego
• pomoc w zakresie drobnej obsługi technicznej, dostarczanie dokumentów, wynajem pojazdu czy kierowcy
• tłumaczenia zwykłe w parze językowej j. angielski – j. polski i j. polski – j. angielski
• inne dodatkowe uzgodnione usługi dla potrzeb Klienta

USŁUGI DORADCZE

• prowadzenie procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
• prowadzenie procesu usuwania kolizji z sieciami elektroenergetycznymi
• optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych
• analizy techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć inwestycyjnych
• prowadzenie reklamacji w imieniu Klienta

NAJEM LOKALI BIUROWYCH

,,BT SERVICE” jest współwłaścicielem Centrum Usługowo-Biurowego ,,BIURO PARK” zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 24-26. Oferujemy naszym klientom usługi najmu lokali biurowych na cele prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Biuro Rachunkowe Koszalin - księgowość
Menu